MÅl

               Föreningens mål

Föreningen upphörde i samband med medlemsmöte 23 mars 2016. Klimatfrågan och övriga miljöfrågor drivs vidare inom SNF Örnsköldsvik. Hemsidan kommer finnas kvar en tid framöver.

  • att arbeta för att skydda och värna om naturen, mark, vatten och luft med dess växt- och djurvärld
  • att påverka människor till ett aktivt miljö¶engagemang, till en förbättrad livsmiljö¶
  • att vara opinionsbildare för ökad medvetenhet om miljöproblem och klimatfrågan
  • att i övrigt verka för en aktiv och ansvarsmedveten miljöpolitik